Informacje techniczne

Dane prosimy przesyłać na adres:

studio@koliberflex.pl

FTP

Dostęp do FTP-a każdorazowo
podamy e-mailem.

Informacje

 • Materiały graficzne najlepiej dostarczać w plikach źródłowych w których zostały przygotowane (Adobe Ilustrator .ai; ArtPro .ap; InDesign .indd; lub Corel Draw .cdr). Pliki bitmapowe prosimy przesyłać jako zewnętrze pliki najlepiej w formacie .psd z warstwami lub jeżeli takich nie ma to tiff.
 • Teksty w plikach źródłowych prosimy przed wysłaniem zamienić na krzywe.
 • Przyjmujemy również materiały na wszystkich dostępnych nośnikach (CD-RW, DVD, USB itp.)
  O ile istnieje taka możliwość prosimy o umieszczenie poszczególnych elementów grafiki (w tym białego poddruku, rozrysu siatki opakowania) na osobnych warstwach.
 • Zalecana rozdzielczość zdjęć, celem uzyskania zadowalającego efektu końcowego to nie mniej jak 300dpi w skali 1:1. O ile istnieje taka możliwość prosimy aby zdjęcia oraz inne elementy rastrowe grafiki dołączyć jako osobny załącznik. Aby uniknąć przekłamań prosimy o dołączenie podglądu zawierającego wszystkie elementy grafiki w formie PDF-a lub JPG-a.
 • W pracach przygotowywanych do druku fleksograficznego należy unikać przejść tonalnych do wartości mniejszych niż 2%.
 • Wielkość minimalnych napisów pozytywowych 6 pkt., w kontrach (wybraniach) 10 pkt..
 • Grubość minimalnych linii pozytywowych 0,15 mm, w kontrach (wybraniach) 0,4 mm
 • Zaleca się unikać używania zbyt małych (drobnych) elementów. Maksymalnie pogrubione, powiększone drobne elementy (kontry, czcionki) ułatwiają druk (brak „zalań” i przetłoczeń).
 • Kody kreskowe umiejscowione najlepiej wzdłuż linii druku na białym podłożu (poddruku) wykonać w kolorze czarnym ew. w ciemnych odcieniach koloru zielonego, niebieskiego lub brązowego. Kod kreskowy nie może być wynikową nałożenia na siebie różnych kolorów – musi być to jeden 100% kolor. Specyfikację kodów kreskowych można znaleźć w normie GS-1 Instytutu Logistyki Pakowania i Magazynowania w Poznaniu link: http://www.gs1pl.org/specyfikacje-ogolne-gs1
 • Wszystkie dodatkowe kolory powinny być oznaczone konkretnym numerem Pantone.
 • Opracowane wzory opakowań (w formacie PDF lub JPG) wysyłamy drogą e-mailową celem akceptacji: szaty graficznej projektu, prawidłowości tekstów, ilość kolorów itp.
Specyfikacje ogólne GS1Specyfikacje ogólne GS1

Na życzenie wykonujemy wydruk (ploter, proof) w oryginalnej wielkości opakowania.